Projekt

Projektowanie dzielimy na kolejno nastepujące po sobie fazy:


KONCEPCJA
To najważniejszy etap projektu, który w standardzie prezentujemy na fotorealistycznych wizualizacjach. Po analizach tworzy się indywidualny kod DNA projektu - nasza propozycja na charakter Inwestycji, rozwiązania problemów i spełnienia wymogów. Ten etap wymaga pełnej współpracy z Inwestorem, bez limitu czasu, pomysłów i przemyśleń, bo tu odbywa się magia tworzenia. Dzięki umiejętnościom architektów i możliwościom oprogramowania uzyskujemy trójwymiarowy projekt, który pozwoli zrozumieć zaprojektowany obiekt nawet osobom bez wyobraźni przestrzennej. Na tym etapie każdy szczegół projektu jest przemyślany pod kątem możliwości realizacji, dostępności i kosztów.
Koncepcja zamyka się wstępnym podsumowaniem kosztów inwestycji, by określić niezbędny budżet, pozwala to wzbogacić lub okroić projekt, by był możliwy do zrealizowania. Dodatkowo w wersji premium projekt można przedstawić na filmach animacyjnych, interaktywnym modelu 3d lub makietach. Opracowanie koncepcji zajmuje nam od 15 do 20 dni roboczych, dzięki czemu uzyskujemy wyczerpujący materiał. Projekt koncepcyjny dotyczy zarówno projektów budynków i wnętrz.

PROJEKT BUDOWLANY
Opracowanie projektu budowlanego stanowi niezbędną formalność by Inwestor mógł rozpocząć budowę. W zależności od uwarunkowań Inwestycji projekt budowlany składany jest do urzędu trybem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Zdarza się, że Inwestycja wymaga dodatkowych opinii specjalistycznych z konserwatorem zabytków, archeologiem, ochroną środowiska czy uzgodnień z rzeczoznawcami higieniczno - sanitarnych / sanepid /, bezpieczeństwa pożarowego czy bezpieczeństwa i higieny pracy / BHP /, dlatego projektujemy kompleksowo i całościowo korzystając ze stałych zasobów ekspertów, rzeczoznawców i specjalistów. Na życzenie Inwestora organizujemy niezbędne mapy do celów projektowych, badania gruntu, raporty i decyzje środowiskowe, operaty wodno-prawne czy pozwolenia na wycinkę drzew. W procesie uzyskania pozwolenia na budowę architekci DNA są reprezentantami Inwestora na wszystkich płaszczyznach, pełnomocnikiem który dba o powodzenie Inwestycji i organizację wszystkich formalności. Projekt budowlany dotyczy zarówno projektów nowych budynków, przebudowy budynków istniejących, projektów zmiany sposobu użytkowania lokali usługowych oraz wybiórczo projektów wnętrz.

PROJEKT WYKONAWCZY
Dokumentację wykonawczą traktujemy jak biblię budowy. Według tych dokumentów wykonawcy dokładnie wiedzą jak ma wyglądać obiekt, by był zgodny z koncepcją, a Inwestor otrzymuje wymierne narzędzie do weryfikacji prac. Projekt wykonawczy może zostać uzupełniony o przedmiary, kosztorysy i specyfikację wykonania robót. Projekt wykonawczy dotyczy zarówno projektów budynków i wnętrz.

 

Ta strona używa plików cookie, aby przechowywać pewne informacje na Twoim komputerze. Korzystając z niej akceptujesz nasze Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności.

×